6KAVI43010Y1D1-general-electric

6KAVI43010Y1D1-general-electric

SKU: 6KAVI43010Y1D1
6KAVI43010Y1D1 SIEI Drive Is manufactured by General Electric 230/480vac 8a In0-480vac 14a Out is ready to ship.