6KAVI43005Y1D1-general-electric

6KAVI43005Y1D1-general-electric

SKU: 6KAVI43005Y1D1
6KAVI43005Y1D1 SIEI Drive Is manufactured by General Electric 400/480vac 4a In0-480vac 6a Out is ready to ship.